VI FORUM DOLNOŚLĄSKICH UNIWERSYTETÓW III WIEKU W NOWEJ RUDZIE

Dodano 16.04.2012r.

VI FORUM DOLNOŚLĄSKICH UNIWERSYTETÓW III WIEKU W NOWEJ RUDZIE Noworudzki UTW był organizatorem, odbywającego się 16 kwietnia br. w sali konferencyjnej Centrum Biznesu i Innowacji oraz obiektach Centrum Turystyczno – Sportowego w Nowej Rudzie VI Forum Dolnośląskich Uniwersytetów III Wieku. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem „Kultura fizyczna w edukacji i praktyce Uniwersytetów Trzeciego Wieku”.

Rok 2012 może być przełomowym w funkcjonowaniu Uniwersytetów III Wieku. Asumptem do zmian, wydają się być fora i konferencje organizowane przez UTW; stanowiące doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz sprecyzowania wspólnej polityki "uniwersytetów". Podniesienie kształcenia seniorów, jako zadania publicznej administracji rządowej oraz wsparcie Państwa w tworzeniu tych struktur - to cel tego dużego przedsięwzięcia. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż patronat honorowy nad projektem " Rok 2012 jako rok UTW" - sprawuje Pierwsza Dama Anna Komorowska.Rok 2012 może być przełomowym w funkcjonowaniu Uniwersytetów III Wieku. Asumptem do zmian, wydają się być fora i konferencje organizowane przez UTW; stanowiące doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz sprecyzowania wspólnej polityki "uniwersytetów". Podniesienie kształcenia seniorów, jako zadania publicznej administracji rządowej oraz wsparcie Państwa w tworzeniu tych struktur - to cel tego dużego przedsięwzięcia. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, iż patronat honorowy nad projektem " Rok 2012 jako rok UTW" - sprawuje Pierwsza Dama Anna Komorowska. czytaj więcej...

Galeria

VI FORUM DOLNOŚLĄSKICH UNIWERSYTETÓW III WIEKU W NOWEJ RUDZIE VI FORUM DOLNOŚLĄSKICH UNIWERSYTETÓW III WIEKU W NOWEJ RUDZIE VI FORUM DOLNOŚLĄSKICH UNIWERSYTETÓW III WIEKU W NOWEJ RUDZIE VI FORUM DOLNOŚLĄSKICH UNIWERSYTETÓW III WIEKU W NOWEJ RUDZIE VI FORUM DOLNOŚLĄSKICH UNIWERSYTETÓW III WIEKU W NOWEJ RUDZIE VI FORUM DOLNOŚLĄSKICH UNIWERSYTETÓW III WIEKU W NOWEJ RUDZIE VI FORUM DOLNOŚLĄSKICH UNIWERSYTETÓW III WIEKU W NOWEJ RUDZIE

Copyright © 2009 — 2019 Centrum Biznesu i Innowacji All rights reserved.